VITAVEN

aplicabil_fertirigareaplicabil_foliareco


ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII FOTOSINTETICE

ACTIVAREA SINTEZEI PROTEINELOR
VITAVEN

VITAVEN este un îngrășământ organic lichid de origine vegetală ce conține un procent ridicat de carbohidrați, peptide și aminoacizi, elemente esențiale pentru desfășurarea funcțiilor metabolice din plante. Produsul este obținut prin procese naturale de hidroliză enzimatică și prin solubilizarea substanțelor vegetale, ceea ce garantează prezența unui conținut ridicat de carbohidrați și aminoacizi levogiri liberi, esențiali pentru realizarea funcțiilor metabolice în plante.

VITAVEN are un efect de ”carrier” – ajută la translocarea – elementelor nutritive aplicate pe frunze sau prin fertigare. Produsul, prin acțiunea sa nutritivă, favorizează activitatea fotosintetică și sinteza proteinelor în plante.

 

PRODUSUL ESTE ACCEPTAT ÎN SISTEMELE DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

 

COMPOZIȚIA: % w/w (echivalentul a % w/v la 20°C)

Azot organic (N)                                             2.5% w/w (3.15% w/v)

Potasiu (K2O) solubil în apă                             4% w/w (5.04% w/v)

Carbon organic (C)                                         15% w/w (18.9% w/v)

Aminoacizi total                                               15% w/w (18.9% w/v)

 

PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE:

Densitatea (la 20°C): 1.26 g/ml

pH (soluție apoasă 1% w/w): 7.0 ± 0.5 u. pH

Conductivitatea electrică (soluție apoasă 1 g/l): 390 µS/cm

CULTURA DOZA PE APLICARE MOMENTUL DE APLICARE ȘI RECOMANDĂRI
Fertirigare Foliar*
POMI FRUCTIFERI, VIȚA DE VIE 20 – 30 l/ha 2.5 – 5 l/ha Pe parcursul întregului ciclu de producție pentru a reduce cantitatea de îngrășăminte chimice aplicată și pentru a îmbunătăți gradul de penetrare al produselor de protecția plantelor
CULTURI HORTICOLE ÎN SPAȚII PROTEJATE 20 – 30 l/ha 1.5 – 2.5 l/ha
CULTURI HORTICOLE ÎN CÂMP ȘI CULTURI DE CÂMP 20 – 30 l/ha 2 – 3 l/ha
RĂSADNIȚE ȘI PEPINIERE 10 l/ha 0.8 – 1.5 l/ha
FLORI ȘI PLANTE ORNAMENTALE 10 – 20 l/ha 1 – 1.5 l/ha
Aplicarea în mod regulat a unei doze de 10 kg/ha pe lună poate reduce cantitatea de îngrășăminte aplicată cu 10-15%.*Doza este calculată pentru un volum de apă de 1000 l / ha

AMBALARE: 5 L – 10 L – 20 L – 200 L