VIT-ORG

aplicabil_fertirigareaplicabil_foliareco


ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII MICROBIENE ȘI A CARACTERISTICILOR FIZICE ALE SOLULUI

STIMULAREA ABSORBȚIEI ELEMENTELOR NUTRITIVE

VIT-ORGVIT-ORG este un îngrășământ organic lichid pe bază de extracte vegetale și polizaharide. Are o concentrație ridicată de carbon, azot și potasiu sub formă organică.

Formularea conține peptide și aminoacizi, în special betaina, care stimulează metabolismul, favorizând depășirea condițiilor de stres.

Produsul favorizează penetrarea pesticidelor și a îngrășămintelor minerale, îmbunătățește calitatea, cantitatea precum și proprietățile organoleptice ale producției. Când este aplicat la sol, activează flora microbiană, îmbunătățește structura fizică, crește conținutul de materie organică precum și disponibilitatea și absorbția elementelor nutritive, reduce efectele negative ale salinității. Produsul poate fi aplicat pe toate tipurile de culturi.

 

PRODUSUL ESTE ACCEPTAT ÎN SISTEMELE DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

COMPOZIȚIA: % w/w (echivalentul a % w/v la 20°C)

Azot organic (N)                                             3% w/w (3.75% w/v)

Potasiu (K2O) solubil în apă                             6% w/w (7.5% w/v)

Carbon organic (C)                                         12% w/w (15% w/v)

 PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE:

Densitatea (la 20°C): 1.25 g/ml

pH (soluție apoasă 1% w/w): 7.0 ± 0.5 u. pH

Conductivitatea electrică (soluție apoasă 1 g/l): 400 µS/cm

CULTURA DOZA PE APLICARE MOMENTUL DE APLICARE ȘI RECOMANDĂRI
Fertigare Foliar*
POMI FRUCTIFERI, VIȚA DE VIE 20 – 60 l/ha 2.5 – 5 l/ha În timpul coacerii și în cazul solurilor problematice
CULTURI HORTICOLE ÎN SPAȚII PROTEJATE 20 – 40 l/ha 1.5 – 2.5 l/ha După sterilizarea solului sau după transplantare, în timpul coacerii și în cazul solurilor problematice 
CULTURI HORTICOLE ÎN CÂMP ȘI CULTURI DE CÂMP 20 – 40 l/ha 2 – 3 l/ha
RĂSADNIȚE ȘI PEPINIERE 10 l/ha 0.8 – 1.5 l/ha La un interval de 15 zile
FLORI ȘI PLANTE ORNAMENTALE 10 – 20 l/ha 1 – 1.5 l/ha După transplantare sau după tăieri, se repetă la fiecare 15-20 zile 
*Doza este calculată pentru un volum de apă de 1000 l / ha

AMBALARE: 5 L – 10 L – 20 L – 200 L