NUTRIGREEN AD

aplicabil_foliar aplicabil_fertirigareeco


APROVIZIONARE CU AZOT SUB FORMĂ DE AMINOACIZI DISPONIBILI IMEDIAT

STIMULAREA ABSROBȚIEI ELEMENTELOR MINERALE

ACTIVAREA FLOREI BACTERIENE DIN SOL

NUTRIGREEN_ADNUTRIGREEN AD este un fertilizant lichid ce conține aminoacizi obținuți prin hidroliză enzimatică, ce stimulează procesele fiziologice din plantă. Aminoacizii, peptidele și oligopeptidele cu masă moleculară mică ce sunt conținute în produs aprovizionează planta cu compuși organici cu azot ușor asimilabili, ce pot fi metabolizați rapid de plante, economisind cantități mari de energie.

Aplicarea produsului pe plante are efect stimulant pentru că:

  • Permite economisirea de energie în timpul procesul de sinteză a proteinelor
  • Stimulează creșterea vegetativă
  • Îmbunătățește creșterea fructelor
  • Crește permeabilitatea membranei celulare, rezultând într-o mai bună absorbție a elementelor nutritive

Prin aplicarea la sol, produsul furnizează proteine, aminoacizi și enzime florei bacteriene din sol, stimulându-i activitatea și accelerând în același timp procesele de humificare a materiei organice. Produsul reduce stresul de după transplantare și favorizează absorbția elementelor nutritive. De asemenea, favorizează absorbția erbicidelor și a celorlalte produse de protecția plantelor.

 

PRODUSUL ESTE PERMIS ÎN SISTEMELE DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

COMPOZIȚIA: % w/w (echivalentul a % w/v la 20°C)

Azot organic (N)                                             8% w/w (10% w/v)

Carbon organic (C)                                         23.5% w/w (29.3% w/v)

Aminoacizi total                                               50% w/w (62.5% w/v)

 

PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE:

Densitatea (la 20°C): 1.25 g/ml

pH (soluție apoasă 1% w/w): 7.0 ± 0.5 u. pH

Conductivitatea electrică (soluție apoasă 1 g/l): 265 µS/cm

 

CULTURA DOZA PE APLICARE MOMENTUL DE APLICARE ȘI RECOMANDĂRI
Fertirigare Foliar*
POMI FRUCTIFERI, VIȚA DE VIE 20 – 40 l/ha 2.5 – 5 l/ha Pe parcursul creșterii vegetative, de la formarea fructelor până la începutul coacerii, în cazul solurilor problematice și în condiții de stress
CULTURI HORTICOLE ÎN SPAȚII PROTEJATE 20 – 40 l/ha 1.5 – 2.5 l/ha
CULTURI HORTICOLE ÎN CÂMP ȘI CULTURI DE CÂMP 20 – 40 l/ha 2 – 3 l/ha
RĂSADNIȚE ȘI PEPINIERE 10 l/ha 0.8 – 1.5 l/ha La un interval de 7-12 zile
FLORI ȘI PLANTE ORNAMENTALE 10 – 20 l/ha 1 – 1.5 l/ha
*Doza este calculată pentru un volum de apă de 1000 l / ha

AMBALARE: 1 L – 5 L – 10 L – 20 L – 200 L