ALGAREN TWIN

01


STIMULAREA ÎNRĂDĂCINĂRII ȘI A FORMĂRII FRUCTELOR

algarenALGAREN TWIN sunt îngrășăminte organice de natură vegetală, ce conțin extracte de alge brune Ecklonia maxima. Ecklonia maxima este o algă marină ce crește în emisfera sudică. Ea se recoltează manual, la maturitate, moment în care raportul dintre auxine și citokinine este cel mai mare. Conținutul citoplasmatic al celulelor este extras printr-un proces prin care se aplică o presiune diferențială mare, evitându-se temperaturile ridicate, deshidratarea, agenții chimici sau procedeele de înghețare.

Din acest motiv, prin procesul de producție, nu se alterează natura și conținutul elementelor active, în special auxinele, citokininele, vitamina B și micronutrienții.

PRINCIPALELE AVANTAJE

GAMA ALGAREN, datorită acțiunii nutritive și a raportului particular dintre auxine și citokinine, stimulează plantele să producă citokinine endogene, care induc înrădăcinarea și un înflorit și o legare a fructelor mai abundentă.

Aplicarea produselor:

  • Stimulează dezvoltarea rădăcinilor
  • Asigură un înflorit și o legare abundentă a fructelor
  • Îmbunătățește componentele nutriționale din sol precum și utilizarea apei
  • Reduce daunele provocate rădăcinii de către agenții patogeni și nematozi prin dezvoltarea unui număr mai mare de rădăcini.

PRODUSELE SUNT PERMISE ÎN SISTEMELE DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

 COMPOZIȚIA: % w/w (echivalentul a % w/v la 20°C)

ALGAREN TWIN

Carbon Organic (C)14% w/w (16.1% w/v)
Azot Organic (N) 2% w/w (2.3% w/v)
Materie organică cu masa moleculară < 50 kDa 50%

PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE:

pH (soluție apoasă 1% w/w): 5.5 ± 0.5
Conductivitatea electrică µS/cm (soluție apoasă 1 g/l): 200
Densitatea g/ml (la 20°C): 1.15

CULTURA DOZA PE APLICARE MOMENTUL DE APLICARE ȘI RECOMANDĂRI
Fertigare Foliar*
POMI FRUCTIFERI, VIȚĂ DE VIE 1.5 – 2 l/ha Înaintea înfloritului, în timpul formării fructelor și la începutul coacerii.
CULTURI HORTICOLE ÎN SPAȚII PROTEJATE 5 – 10 l/ha 1 – 1.5 l/ha La formarea celei de-a 3-4 -a frunze, la transplantare, înaintea înfloritului și în timpul legării fructelor
CULTURI HORTICOLE ÎN CÂMP ȘI CULTURI DE CÂMP 1.5 kg/ha La formarea celei de-a 3-4 -a frunze, la transplantare, înaintea înfloritului și în timpul legării fructelor
RĂSADNIȚE ȘI PEPINIERE 2.5 l/ha 0.5 – 1 l/ha La formarea celei de-a 3-4 -a frunze, la transplantare și în cazurile de etiolare
FLORI ȘI PLANTE ORNAMENTALE 5 l/ha 1 l/ha Îniantea transplantării, înaintea înfloritului și pentru a stimula dezvoltarea lăstarilor laterali.
Scufundați semințele, bulbii și butașii într-o soluție de 0.2-0.4% înainte de plantare.
*Doza este calculată pentru un volum de apă de 1000 l/ha